บริษัท เอส แอนด์ อาร์ เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริง จำกัด

S&R PERFECT ENGINEERING CO.,LTD.

Electronic Parts and Equipment Companies - Thailand

บริษัท เอสแอนด์อาร์ เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริง จำกัด
นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าอุตสหกรรมแบบครบวงจรและให้ความสำคัญ
กับการสรรหาแต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เข้ามาจำหน่ายและเน้นให้ความหลากหลายและ
ตรงต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้ตรงตามความต้องการ

สำนักงานใหญ่ 24/5 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
HEAD OFFICE 24/5 Moo 5 TambonBangkadi AmphoemueangPathumthai Pathumthani 12000
TEL : (622) 001-4902 , 081-787-9772 FAX : (662) 001-4903-4
E-mail: sales@srpe.co.th ,s_r_perfect@hotmail.com (อีเมลที่ใช้ปัจจุบัน)


อ่านต่อ
สินค้าแนะนำ

สินค้าเพิ่มเติม>>>>>